Sākums

LATVIJAS TĀLVADĪBAS GAISA KUĢU ASOCIĀCIJA

Latvijas Tālvadības gaisa kuģu asociācijas (LARPAS) mērķis ir apvienot un koordinēt tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS) nozares pārstāvijus - operatorus, ražotājus, apdrošinātājus, apmācības iestādes, pētniecības un attīstības (R&D) centrus, kā arī likumdevējus, uzraugošās instances un citas iesaistītās puses. Tas sekmē lidojumu drošuma paaugstināšanu Latvijas gaisa telpā, kā arī veicina kopējo nozares attīstību.

KAS IR TĀLVADĪBAS GAISA KUĢIS?

Bezpilota gaisa kuģi neatkarīgi no to izmēriem, konfigurācijas un pielietojuma ir lidaparāti, ko izmanto bez pilota uz borta. Tie iedalās divās grupās: autonomie un tālvadības.

Autonomo bezpilota gaisa kuģu vadībā lidojuma laikā nav iespējams iejaukties, savukārt tālvadības gaisa kuģi kontrolē tālvadības pilots (arī izpildot pilnībā automātisku lidojumu), kurš jebkurā lidojuma fāzē ir spējīgs nodot nepieciešamās vadības komandas un nodrošināt, lai lidojums noritētu veiksmīgi un bez starpgadījumiem.

Tālvadības gaisa kuģa sistēma - elementu sistēma, kas sastāv no bezpilota gaisa kuģa, bāzes vadības stacijas, nepieciešamajiem vadības un kontroles linkiem, kā arī citiem elementiem, kas nepieciešami operācijas izpildei.

Drons - šis termins sākotnēji tika izmantots, lai apzīmētu "bezpilota gaisa kuģi, kas tiek izmantots militāriem mērķiem", tomēr šobrīd ikdienas valodā ar to saprot jebkuru bezpilota gaisa kuģi (visbiežāk attiecinot uz multirotru bezpilota gaisa kuģiem). Pat profesionāļi ikdienā izmanto žargonu "drons", tomēr tas netiek uzskatīts par oficiālu civilās aviācijas terminu.

 

Sekojiet mums Facebook!

Pilotē dronu droši, atbildīgi un tiesiski!
Ar pilniem noteikumiem iepazīsties: likumi.lv/ta/id/286823-kartiba-kada-veicami-bezpilota-gaisa-kugu-un-tadu-cita-veida-lidaparatu-li...

***

Pilot your drone safe and legal!
Full UAS regulations in Latvia: larpas.lv/wp-content/uploads/2017/03/Cab.-Reg.-No.-737-Performing-Flights-of-an-Unmanned-Aircraft...
... See MoreSee Less

View on Facebook

On 21-22 June you can meet LARPAS representatives at Commercial UAV Expo - booth Nr.326. ... See MoreSee Less

View on Facebook

LARPAS biedri Aerones veic pasaules pirmo lidojumu, ar bezpilota gaisa kuģi paceļot izpletņlēcēju!
***
LARPAS member Aerones have accomplished the world`s first flight with unmanned aircraft to lift up a skydiver!
... See MoreSee Less

We did it! We have accomplished the world’s first human flight with the drone and jump at high altitude. On May 12, our 28-propeller Aerones's drone has lifted a skydiver Ingus Augstkalns at a heigh...

View on Facebook