Kļūsti par biedru!

KĻŪSTI PAR BIEDRU

LARPAS ir bezpeļņas organizācija, kas reģistrēta Rīgā, Latvijā. Tā pārstāv Latvijas tālvadības gaisa kuģu sistēmu nozarē iesaistīto biedru intereses Latvijā un pasaulē.

Lai kļūtu par LARPAS biedru, Jums jāaizpilda biedra uzņemšanas anketa un jāiesniedz tur norādītā informācija info@larpas.lv.

Jaunus biedrus saskaņā ar LARPAS statūtiem uzņem ar Valdes lēmumu, pamatojoties uz pretendenta rakstisku iesniegumu. Parakstot iesniegumu potenciālais biedrs atzīst, ka viņam ir pieņemami un viņš pildīs LARPAS statūtus un ar tiem saistītos mērķus. Papildus iesniegumam vēlams aizpildīt “Potenciālo biedru aptaujas anketu”, lai Asociācijas Valdei rastos labāks priekštats par potenciālo biedru.

Pēc dokumentu saņemšanas LARPAS informē potenciālo biedru par Asociācijas Valdes sēdi, kurā izskatīs pretendenta uzņemšanu LARPAS. Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem ar balsu vairākumu.

FIZISKĀM PERSONĀM

36 EUR

Visi, kas RPAS izmanto atpūtas nolūkiem.

 

 

 


LABUMI:

– informācijas sniegšana par noteikumiem, kas saistīti ar RPAS;

– palīdzība RPAS noteikumu skaidrošanā;

– jaunu kontaktu iegūšana starp asociācijas biedriem, kā arī vietējiem un starptautiskiem sadarbības partneriem;

– iespēja piedalīties LARPAS darba grupās un tiešā veidā ietekmēt procesu virzību;

– iespēja piedalīties tikai LARPAS biedriem paredzētās sapulcēs un pasākumos;

– balss tiesības asociācijas sanāksmēs, diskusijās, vēlēšanās;

– iespēja pārstāvēt Asociāciju vai veikt darbības tās vārdā vietējos un starptautiskos pasākumos.

JURIDISKĀM PERSONĀM

360 EUR

Ražotāji, pētniecības un attīstības (R&D) centri, operatori, kas veic speciālos gaisa darbus ar RPAS (komerciāli/nekomerciāli/korporatīva ietvaros), kompānijas un organizācijas, kas piegādā preces un pakalpojumus klientiem, kas saistīti ar RPAS.


LABUMI:
(papildus labumiem, ko iegūst fiziskās personas)

– atbalsts komunikācijai ar Latvijas Civilās aviācijas aģentūru un citām ar RPAS saistītām institūcijām;

– kompānijas logo un apraksts LARPAS mājaslapā;

– reklāma sociālajos tīklos un pasākumos, kur piedalās LARPAS;

– komunikācijas veidošana ar konkrētu mērķauditoriju;

– pieeja specifiskai tikai korporatīvajiem klientiem domātai informācijai, kas saņemta no citām kompānijām un partneru organizācijām.