Sertifikātu pasniegšana

img_7097-3
LARPAS tikšanās dalībnieki ar jauniegūtajiem sertifikātiem

Sertifikātu pasniegšana

2016. gada 9. septembrī LARPAS Biedri, kuri bija ieradušies uz tikšanos, klātienē saņēma sertifikātus, kas oficiāli apliecina to piederību Latvijas Tālvadības gaisa kuģu asociācijai. Tikšanās laikā klātesošajiem bija iespēja dzirdēt prezentāciju no LARPAS Valdes, iepazīties ar rakstveida atbildēm no Civilās Aviācijas aģentūras uz iepriekš uzdotajiem jautājumiem, izrunāt aktuālās problēmas un diskutēt par turpmākajām darbībām, lai sistēma, kas regulē lidojumus ar tālvadības gaisa kuģiem kļūtu sakārtotāka.

Tāpat informējam, ka paralēli MK noteikumu projektam “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi” (atbildīga institūcija: Satiksmes Ministrija) LARPAS izstrādās savu vīziju pilnam regulējumam un drīzumā uzsāks bezpilota gaisa kuģu reģistrāciju, ko LARPAS Biedri bez maksas varēs veikt pēc brīvprātības principa.