Tikšanās ar JARUS pārstāvjiem

Meeting-with-JARUS
Dalībnieku kopbilde pēc semināra

Tikšanās ar JARUS pārstāvjiem

2015. gada 12.-13. oktobrī V/A „Civilās aviācijas aģentūra” organizēja semināru par Tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS) darbību. Galvenais mērķis bija iepazīstināt iesaistītās Latvijas valsts institūcijas, industriju, ražotājus un operatorus/lietotājus ar RPAS regulējuma izstrādes un integrācijas aktualitātēm pasaulē un Eiropā, un sniegt informāciju un atbalstu Latvijai nacionālās RPAS darbības kārtības izstrādei.

Arī LARPAS pārstāvji devās uz šo pasākumu, lai klātienē tiktos ar JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) pārstāvjiem – iegūtu jaunāko informāciju, uzklausītu vīziju un saņemtu ieteikumus turpmākajai darbībai.