Par mums

DIBINĀŠANA

Latvijas Tālvadības gaisa kuģu asociācija (LARPAS) tika oficiāli nodibināta 2015. gada 22. septembrī. Šāds lēmums tika pieņemts, pateicoties VA “Civilās aviācijas aģentūra”, VAS “Latvijas Gaisa satiksme” un vairāk kā 50 citu privāto un juridisko personu atbalstam, kuru vidū bija tālvadības gaisa kuģu sistēmu lietotāji, universitātes, apmācību iestādes, R&D un aprosināšanas kompānijas, kā arī citas iesaistītās puses no Valsts sektora.


GALVENAIS MĒRĶIS

LARPAS galvenais mērķis ir apvienot un koordinēt tālvadības gaisa kuģu sistēmu nozares pārstāvjus Latvijā, kā arī sniegt tiem metodisko atbalstu, lai sekmētu lidojumu drošuma paaugstināšanu Latvijas gaisa telpā, kā arī veicinātu kopējo nozares attīstību.

Tāpat LARPAS aktīvi piedalās nacionāla un starptautiska līmeņa aktivitātes un atvērta jebkuram RPAS interesentam un ar nozari saistītam speciālistam. Asociācijai ir nodibināti kontakti ar starptautiskām organizācijām visā pasaulē, lai dalītos pieredzē un sniegtu atbalstu iespējamai sadarbībai.

ATPAZĪSTAMĪBA

Latvijas Civilā aviācijas aģentūra ir atzinusi LARPAS par tālvadības gaisa kuģu sistēmu nozares pārstavi Latvijā. Ciešas sadarbības rezultātā tiek izstrādāta sistēma drošu un atbildīgu RPAS lidojumu veikšanai Latvijas teritorijā.

LARPAS ir biedrs organizācijā “JEDA” – starptautiskās RPAS kopienas pārstāvis, ko atzīst tādas organizācijas kā Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO), Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija, Eiropas Aviācijas un drošības aģentūra (EASA), Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības izpētes programmas (SESAR) kopuzņēmums (JU), EUROCONTROL, Eiropas Drošības aģentūra (EDA), Eiropas Civilās aviācijas aprīkojuma organizācija (EUROCAE), Bezpilota sistēmu reglamentēšanas apvienotā iestāde (JARUS), NATO, kā arī vairākas nacionālās civilās un militārās institūcijas.