Pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 374 “Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība”

Pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 374 “Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība”

Pieņemti un 18.06.2021.  ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 374 “Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība”, uz kuru pamata būs iespējams atzīt struktūras, kas:

  • pieņem tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu atvērtajā A2 kategorijā;
  • īsteno tālvadības pilotu teorētiskās apmācības bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā, ja to paredz lidojumu drošuma novērtējums;
  • pieņem tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā;
  • novērtē tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju apguvi bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā.

 

Saite uz avotu: https://likumi.lv/ta/id/324021-atzito-strukturu-statusa-iegusanas-un-uzraudzibas-kartiba