Seminārs par gaisa telpu

Gaisa telpa
Latvijas gaisa telpas karte

LARPAS seminārs par gaisa telpas struktūru Latvijā

2015.gada 26. novembrī Transporta un sakaru institūta telpās norisinājās LARPAS rīkots seminārs par Latvijas gaisa telpas uzbūvi, īpatnībām un operatīvajiem ierobežojumiem, kas būtu jāņem vērā RPAS lietotājiem. Paldies visiem, kas ieradās un aktīvi piedalījās izglītojošajā pasākumā, ko LARPAS vārdā pirmo reizi gatavoja un vadīja Monta Lācāne. Mēs ceram arī uz turpmāku Jūsu atbalstu un līdzdalību!