“RPAS 2016” konference

Konference "RPAS 2016"
Konference “RPAS 2016”

“RPAS 2016” konference

2016. gada 22.-23. jūnijā Beļģijas galvaspilsētā Briselē norisinājās šī gada otrā LARPAS sadarbības organizācijas “UVS International” organizētā konference “RPAS 2016”. Uz to devās arī mūsu asociācijas pārstāvis Ilmārs Ozols, lai noskaidrotu jaunākās Eiropas un pasaules tendences RPAS nozarē. Divu dienu laikā uzstājās 34 dalībnieki aptverot sekojošas tēmas:

  • Normatīvie un organizatoriskie jautājumi;
  • Tendences starptautisko RPAS noteikumu izstrādē;
  • Informētības veidošana;
  • Sabiedriskie jautājumi;
  • Standarti;
  • RPAS pielietojums;
  • Eksperimenti, pētniecība un attīstība.

DroneRules
Konferences ietvaros tika prezentēta projektā “DroneRules” izstrādātā mājas lapa www.drone-rules.eu, kuras izstrādē savu artavu pielika arī mūsu asociācija. Mājas lapas galvenais mērķis ir informēt sabiedrību par noteikumiem, kas jāņem vērā, izmantojot dronu (RPAS) gan atpūtas, gan arī profesionālos nolūkos. Šī ir mājas lapas pirmā kārta, kas tiks papildināta tuvāko mēnešu laikā.

Apdrošināšana
Pirms neilga laika Eiropas RPAS industrijas dalībniekiem tika izsūtītas aptaujas par RPAS apdrošināšanas iespējām. Apkopotie un prezentētie rezultāti bija negaidīti. Arī mēs bijām snieguši savu novērtējumu un sadarbība ar Latvijas Apdrošinātāju asociāciju turpināsies, lai arī Latvijā tālvadības gaisa kuģu apdrošināšanas pakalpojumi būtu pieejami ar adekvātiem un viesiem viegli saprotamiem nosacījumiem.

Sīkāka informācija sadaļā: Tikai biedriem